น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และ น้อมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์